Hoe kunnen we van dienst zijn?

Tuinarchitectuur tuinontwerp grondplan

Ontwerp & Advies


Bij het ontwerp en advies houden we rekening met jouw noden en wensen, alsook met de opportuniteiten van de omgeving. Aan de hand van een grondige analyse kunnen we de geschikte planten kiezen voor iedere plek en kunnen we de aanwezige fauna in de tuin en de omgeving ondersteunen.


In onze ontwerpen combineren we gebruiksfuncties en natuur, waarbij we ook belang hechten aan de juiste verhoudingen, een doordachte vormgeving en een evenwichtige compositie. De sfeer kan rustig zijn en het uitzicht geordend, maar evengoed kan de dynamiek van de beplanting en de seizoenen centraal staan. 


Met onze adviezen kan je met enkele beperkte ingrepen jouw tuin natuur- en klimaatvriendelijk(er) inrichten. Denk bijvoorbeeld aan kringlooptuinieren, recuperatie van materialen, plantenkeuze, fauna ondersteunen, waterelementen integreren, regenwater laten infiltreren, beheren voor meer biodiversiteit.

Natuurbeheer in tuin zeisen kruidenrijk grasland

Aanleg & Beheer


De grens tussen aanleg en beheer is in natuurlijke tuinen soms nogal vaag. Bij de omvorming van een gazon tot kruidenrijk grasland bijvoorbeeld, dat in bepaalde gevallen ‘aangelegd’ kan worden, enkel door het instellen van een ander beheer (namelijk minder maaien). Anderzijds, als een kruidenrijk grasland wordt ‘aangelegd’ door een terrein in te zaaien, zorgt een professionele opvolging van het beheer voor de gewenste evolutie naar een soorten- en bloemenrijker resultaat.


Voor de concrete realisatie van ecologische tuinen kunnen we instaan voor de volledige aanleg, van afbraak- rooi- en grondwerken tot zaaien en aanplantingen.


Door groenzones gericht te beheren, verhogen we de natuurwaarde. We volgen de evoluties van de natuur en de verandering van jouw noden en sturen bij waar nodig. Als je het beheer zelf wenst uit te voeren, vinden we het belangrijk om tips mee te geven, want de dingen nét iets anders aanpakken kan een groot verschil betekenen voor de natuurwaarde en de biodiversiteit! Denk bijvoorbeeld aan; selectief maaien van bloemenweides, snoeitijdstip van heesters, selectief wieden van (on)kruiden, ...