Wil je ons beter leren kennen?

bloemen in kruidenrijk grasland in natuurlijke tuin in Bonheiden

Wat we doen


We geven buitenruimtes vorm, zowel met ons hoofd (Ontwerp & Advies) als met onze handen (Aanleg & Beheer). Hierbij willen we de natuurwaarde zoveel mogelijk vergroten. Zo geven we een extra dimensie aan mooie en gebruiksvriendelijke tuinen, waar het aangenaam vertoeven is. We creëren dus buitenruimtes voor planten, dieren én mensen.


De natuurwaarde vergroten betekent niet dat we de natuur gewoon haar gang laten gaan. Met weloverwogen ingrepen zorgen we voor een meerwaarde voor de biodiversiteit. Denk aan het aanleggen van een waterpartij, creëren van extra nestgelegenheid, graslanden maaien ten voordele van (bloemrijke) kruiden, inheemse planten introduceren (die door de huidige versnippering anders misschien nooit spontaan zouden opduiken), enz.


De oorspronkelijke betekenis van ‘tuin’ is afkomstig van ‘tun’ wat ‘omheind stukje grond’ betekent. Voor de realisatie van ecologische tuinen beperken we ons echter niet tot het afgebakend perceel. We bekijken jouw tuin steeds als onderdeel van een groter ecosysteem. Zo kan jouw tuin bijvoorbeeld dienst doen als stapsteen tussen twee leefgebieden of zelfs een uitbreiding betekenen voor het leefgebied van een bepaalde diersoort. Ook ingrepen in een kleine tuin kunnen dus een grote positieve impact hebben!


Een natuurlijke tuin nodigt je uit om meer te leven ‘op het ritme van de natuur’ en levert rust in je hoofd. Enerzijds mentale rust, doordat het statisch onderhoud (instandhouden) plaats maakt voor dynamisch beheer (observeren en bijsturen). De positieve link tussen meer natuur en ons welbevinden wordt ook in een groeiend aantal wetenschappelijke onderzoeken bevestigd. Anderzijds ook gemoedsrust omdat je mee zorgt voor een aangename, klimaat robuuste omgeving en een enorme verbetering van de biodiversiteit.

duurzaam tuinontwerp voor klimaattuin in Geel

Waarom we het doen


Enerzijds beslaat de oppervlakte tuinen in Vlaanderen zo'n 10% van het grondgebied. Dit is dus een belangrijk aandeel waarmee een noemenswaardige impact kan bereikt worden bij de verduurzaming van onze leefomgeving zowel op vlak van klimaat, biodiversiteit als welzijn. 


Anderzijds beseffen meer en meer tuineigenaars dat ze hieraan kunnen bijdragen met hun (kleine) tuin, en willen ze graag hun impact verzilveren


Door volop in te zetten op ecologische tuinen willen we hieraan tegemoed komen. En wij niet alleen; samen met vele andere tuinprofessionals, hebben we ons verenigd in de ‘Green deal natuurlijke tuinen’ en zijn we ook bezig met de oprichting van het lerend netwerk ‘Groeistof’. Doel is om informatie uit te wisselen en zo de transitie te versnellen.

Nordman tuinen Matthias Vervoort

Met wie we dit doen


Nordman Tuin & Natuur werd opgericht door Matthias Vervoort, toen hij ontdekte dat zijn twee passies (tuinen en natuur) perfect gecombineerd kunnen worden, en elkaar zelfs kunnen versterken. 


Het kan misschien logisch klinken dat er ‘natuur’ nodig is om te kunnen spreken van ‘een tuin’, maar om een degelijke natuurwaarde te creëren zijn doordachte keuzes nodig die verder gaan dan louter het combineren van natuurlijke elementen.


Hiervoor is veel kennis nodig, die constant verruimd wordt adhv cursussen, excursies en opleidingen: oa Ecologische tuin- en landschapsinrichting (Inverde), Duurzaam ontwerpen met planten en groenvormen (Erasmus hogeschool), Natuurbeheer (Natuuracademie). 


Omdat we ervan overtuigd zijn dat je meer kan bereiken met een team met specialisten, laten we ons geregeld bijstaan door ecologische studiebureau’s, praktische botanisten, lenige boomverzorgers, verhardingswerkers met oog voor detail, enz.

Waar we dit doen


Onze uitvalsbasis is Lier (-ke Plezierke).

Van hieruit werken we hoofdzakelijk in de regio tussen Antwerpen - Mechelen - Aarschot - Geel - Turnhout. 


De gemeentes waar we zoal actief zijn: Lier, Duffel, Sint-Katelijne-Waver, Putte, Berlaar, Nijlen, Ranst, Boechout, Lint, Kontich, Rumst, Mechelen, Bonheiden, Keerbergen, Tremelo, Heist-op-den-Berg, Herenthout, Herentals, Grobbendonk, Zandhoven, Zoersel, Schilde, Wijnegem, Wommelgem, Borsbeek, Mortsel, Hove, Edegem, Antwerpen.